Teaser_Lønn_Ansattinfo_Camilla Damgård
Foto: Camilla Damgård

Styret

Styret Stiftelsen Lillehammer museum
StyrelederTove Linnea Brandvik (utnevnt av Staten)
NestlederErik Røste (utnevnt av Staten)
StyremedlemJo Asgeir Lie (utnevnt av Staten)
StyremedlemIngunn Rotihaug (utnevnt av Staten)
StyremedlemAnne Lise Fredlund (utnevnt av Innlandet Fylkeskommune)
StyremedlemKristin Hille Valle (utnevnt av Lillehammer kommune)
StyremedlemElse Braut (valgt av ansatte)
StyremedlemHilde Ekeberg (valgt av ansatte)
Varamedlemmer
VaramedlemLars Eide (utnevnt av Staten)
VaramedlemOddvar Møllerløkken (utnevnt av Lillehammer kommune)
VaramedlemMari Helene Botterud (utnevnt av Innlandet Fylkeskommune)
Varamedlem ansatteSilje Dahl Reberg (1. vara) (valgt av ansatte)
Varamedlem ansatteRune Prøven (2. vara) (valgt av ansatte)
Observatør
ObservatørKari Strand Båtnes

 

Styret i andre stiftelser nært knyttet til Stiftelsen Lillehammer museum

Eierstiftelsen Lillehammer Kunstmuseum
StyrelederRoger Granum (utnevnt av Lillehammer kommune)
StyremedlemTorbjørn Kvasbø (utnevnt av Innlandet fylkeskommune)
StyremedlemGaute Brochman (utnevnt av Nasjonalmuseet)
ObservatørMads Andreassen (Opplandia kunstsenter)
Varamedlem
Vara for styrelederØyvind Bøhmer (utnevnt av Lillehammer kommune)
VaramedlemWenche Volle (utnevnt av Nasjonalmuseet)
VaramedlemMarit Hosar (utnevnt av Innlandet fylke)

 

Norges Olympiske Samlinger - eier av samlingene
StyrelederSverre Knutsønn Seeberg
NestlederMaria Seines
StyremedlemTuva Marie Eiklid
StyremedlemJostein Skurdal
StyremedlemBrit Pettersen Tofte
Varamedlem
VaramedlemTrond Carlson