Miljøsertifisering

Stiftelsen Lillehammer museum har et bevisst forhold til miljøet. Vi er opptatt av at museene i stiftelsen skal tjene miljøet og ta ansvar for fremtidige generasjoner. 

Maihaugen ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2012. Etter dette har også Aulestad og Bjerkebæk blitt sertifisert. Nå arbeider Stiftelsen Lillehammer Museum med å sertifisere alle museer og enheter i en hovedkontormodell. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning med hensikt å heve miljøprestasjonene så mye at det faktisk monner. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat.For å bli sertifisert utføres en analyse av ulike sider av virksomheten. De krav som skal oppfylles berører følgende områder:

  • Internkontroll HMS
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall
  • Energi
  • Transport
  • Utslipp til luft
  • Utslipp til vann
  • Estetikk

Vi ønsker å sette fokus på miljøtiltak både av samfunnsmessige, økonomiske og markedsmessige hensyn. I tillegg til stor egenverdi, etterspør også turistmarkedet bedrifter som satser på miljø.